Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Spis treści

Położna. Nauka i Praktyka 3/2022

Położna. Nauka i Praktyka 2/2022

Położna. Nauka i Praktyka 1/2022

Położna. Nauka i Praktyka 4/2021

Położna. Nauka i Praktyka 3/2021

Położna. Nauka i Praktyka 2/2021

Położna. Nauka i Praktyka 1/2021

Położna. Nauka i Praktyka 4/2020

Położna. Nauka i Praktyka 3/2020

Położna. Nauka i Praktyka 2/2020

Położna. Nauka i Praktyka 1/2020

Położna. Nauka i Praktyka 4/2019


Położna. Nauka i Praktyka
 3/2019


Położna. Nauka i Praktyka 2/2019


Położna. Nauka i Praktyka 1/2019


Położna. Nauka i Praktyka 4/2018


Położna. Nauka i Praktyka 3/2018


Położna. Nauka i Praktyka 
2/2018


Położna. Nauka i Praktyka ­1/2018


Położna. Nauka i Praktyka ­4/2017


Położna. Nauka i Praktyk3/2017


Położna. Nauka i Praktyka 2/2017


Położna. Nauka i Praktyka 1/2017


Położna. Nauka i Praktyka 3/2016


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności