Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Wybierz prenumeratę

Harmonogram wydań:


Tytuł Numer wydania Data wydania
Położna. Nauka i Praktyka  1/2022 marzec
2/2022 czerwiec
3/2022 wrzesień
4/2022 grudzień


Liczba prenumerat: egz.

Prenumerata od numeru:

Do numeru: 4/2022
Cena zwiera koszt przesyłki dla wszystkich numerów objętych prenumeratą


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności