Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

Dbanie o prestiż zawodu pielęgniarki i położnej powinno być priorytetem całego środowiska. W jaki sposób interpretować prestiż zawodowy, jak z biegiem lat zmieniają się kryteria, według których dokonuje się jego oceny oraz co, tak naprawdę, wpływa na tworzenie się społecznego wizerunku pielęgniarstwa i położnictwa? Poznajcie metody, jak możecie podnieść prestiż własnej pracy. Warto też zapoznać się ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w sprawie budowania prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej.

Publikujemy także komentarz do ustawy dot. sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Znajomość swoich praw oraz świadomość obowiązków pomaga dbać o własne dobro, jest też kluczem do bezkonfliktowej współpracy z przełożonym. 

Katarzyna Głodowska w swoim cyklu felietonów z zakresu etyki zawodowej tym razem podejmuje kwestię profesjonalizmu, a mianowicie: Czy można w pracy zawodowej być tylko profesjonalnym, nie będąc etycznym, czy też oba te pojęcia są ze sobą nierozerwalnie związane i powinno się postawić między nimi znak równości? To niezwykle ciekawy tekst i bardzo pomocny w codziennej pracy zawodowej.

Plany opieki pielęgnacyjnej oparte na Międzynarodowej Klasyfikacji ICNP®. Tym razem tematem przewodnim są problemy pielęgnacyjne i kliniczne pacjentów w opiece długoterminowej.

Rola leczenia żywieniowego u pacjentów w podeszłym wieku to wyjątkowo ciekawy artykuł przygotowany przez Lilię Kimber-Dziwisz. Szczególną uwagę warto zwrócić na wpływ niedoborów pokarmowych na sam proces starzenia się organizmu. Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności