Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

• Wdrażanie ICNP do praktyki.  Raport Doroty Kilańskiej o innowacjach w służbie zdrowia.
• Standardy akredytacyjne z punktu widzenia praktyka. Proces wdrażania akredytacji w szpitalu krok po kroku.
• Skuteczne sposoby zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami. Ważne dla pielęgniarki. 
• Rola właściwego odżywiania w terapii pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. 
• Nowe spojrzenie na zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego u małych dzieci.
• Problem wszawicy w placówkach edukacyjnych.
• Standard postępowania podczas zmiany opatrunku na ranie przewlekłej/owrzodzeniu wzbogacony o zalecenia pielęgniarskie dla pacjenta wypisywanego ze szpitala. 
• Niedobór witamin D i B 12 a proces starzenia się. Jak niedobory tych witamin wpływają na stan poznawczy i depresyjny pacjentów geriatrycznych. 
• Podziel się wiedzą ze swoim pacjentem: jak zapobiegać niedożywieniu w chorobach nowotworowych. 
• Opis przypadku pacjenta z objawami odczynu popromiennego po radioterapii. Plan opieki pielęgniarskiej obejmujący m.in. wskazówki dotyczące właściwej pielęgnacji skóry pacjenta. Dodatkowo – zalecenia dla pacjenta przed opuszczeniem poradni.
• Specjalne potrzeby żywieniowe wcześniaków, cz. II. 
• Stopa Charcota – często nieznane, a ważne powikłanie cukrzycy.  Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności