Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie

W bieżącym numerze:

1.      O źródłach stresu w pielęgniarstwie i położnictwie, sposobach jego zapobiegania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

2.      Jak można skrócić proces gojenia rany, oszczędzić choremu cierpienia, a nierzadko też dodatkowych wydatków.

3.      Poznaj cechy idealnego opatrunku według współczesnej koncepcji leczenia ran przewlekłych, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi wyboru właściwego opatrunku oraz  pielęgnacji skóry.

4.      Terapia podciśnieniowa i jej rola w leczeniu ran.

5.      Sepsa meningokokowa - o roli pielęgniarki i położnej we wczesnym rozpoznaniu tej zagrażającej życiu choroby, pisze Alicja Kanrney.

6.      Dowiedz się dlaczego mikrobiota jelitowa jest taka ważna dla naszego zdrowia.

7.      Dla wszystkich zainteresowanych tematyką ICNP polecamy artykuł omawiający w wyczerpujący sposób model opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z zespołem wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi z wykorzystaniem mapowania pojęć ICNP.
Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności