Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W bieżącym numerze:

·         Czym są standardy postępowania medycznego i jaką pełnią funkcję w służbie zdrowia? Ministerstwo Zdrowia definiuje je jako zbiory rekomendacji, które odnoszą się do wszystkich działań zapobiegawczych, diagnostycznych i leczniczych. Zwykle są przedstawiane jako wytyczne lub ścieżki postępowania. Należy jednak pamiętać, że postępowanie zgodne ze standardami i procedurami nie zwalnia pracownika od odpowiedzialności. Jak podkreśla Dorota Kilańska – nie zastąpi również analizy ani oparcia swego działania na procesie myślowym, zgodnym z własnym doświadczeniem i dostępną wiedzą. Standardy muszą także podlegać walidacji, być dostosowywane do najnowszej wiedzy i dostępnych środków, technik czy też poziomu kompetencji pracowników. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Standardy w pielęgniarstwie”.

·         Równie ważnym zagadnieniem są procedury medyczne, których medycy – mówiąc kolokwialnie – nie lubią . Tymczasem w innych dziedzinach to właśnie one pomagają właściwie zachować się w sytuacjach kryzysowych, utrzymać odpowiedni status niezależnie od miejsca i czasu oraz zapewniają bezpieczeństwo. Jak to z nimi jest w medycznym świecie? Pomagają czy utrudniają egzystowanie? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w artykule Katarzyny Głodowskiej pt. „Procedury i ich znaczenie, czyli parasol bezpieczeństwa Twojego zawodu”.

·         Tradycyjnie też poruszamy szeroki zakres tematów związanych z opieką nad pacjentem przewlekle chorym. Tym razem kluczowymi zagadnieniami są m.in.: profilaktyka raka piersi, zwalczanie powikłań w obrębie jamy ustnej związanych z leczeniem onkologicznym, zalecenia w opiece diabetologicznej oraz rola leczenia żywieniowego w chorobach onkologicznych.

·         W dziale „Po dyżurze” prezentujemy kolejny artykuł z cyklu „Pielęgniarstwo europejskie” – tym razem zapraszamy do Portugalii. Przygotowaliśmy także „Kulinarne inspiracje” – ciekawe wiosenne przepisy. Informacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin