Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


1/2019

SPIS TREŚCI

TEMAT NUMERU 

KRYZYS W PIELĘGNIARSTWIE

ETYKA I PRAWO 

Czynniki wpływające na wypalenie zawodowe wśród pracowników ochrony zdrowia

ŚRODOWISKO PRACY

Bezpieczny sprzęt  – zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym

PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA i POŁOŻNICZA (ICNP):

- Zmiany w obrębie jamy ustnej  po chemioterapii – pielęgnacja i wytyczne postępowania

- Samokontrola i samoobserwacja w cukrzycy – nowoczesny sprzęt  do kontroli glikemii

- Witaminy B1 i B12 – czy są potrzebne osobom z cukrzycą?

- Rola pielęgniarki w profilaktyce przeciwodleżynowej.  Część I.

- Wpływ żywienia na rozwój mózgu niemowląt i dzieci

- Problemy w laktacji  – edukacyjna rola położnej