Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


2/2018

Temat numeru

Pielęgniarka zaawansowanej praktyki, cz. II

Prawo i Etyka

Zdarzenia niepożądane w pielęgniarstwie

Środowisko pracy

Okołooperacyjne bezpieczeństwo pacjenta. Przygotowanie pola operacyjnego

Praktyka pielęgniarska i położnicza (ICNP)

Prawidłowe podawanie insuliny. Rola odpowiedniego sprzętu w zapobieganiu lipohipertrofii

Pielęgnacja jamy ustnej w profilaktyce i leczeniu zapalenia błony śluzowej u chorych poddanych radioterapii

Pielęgniarka w zespole diagnostyczno-terapeutycznym. Co warto wiedzieć o nowotworze jelita grubego

Zmiana opatrunku na ranie pooperacyjnej czystej. Standard postępowania

Niezbędnik pielęgniarki diabetologicznej. Profilaktyka zespołu stopy cukrzycowej

Samoopieka a ICNP®

Żywienie wcześniaków. Problem ciągle aktualny

Jak poprawić jakość życia pacjentek z nietrzymaniem moczu

Meningokoki w pigułce. Co trzeba o nich wiedzieć.