Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


1/2018

TEMAT NUMERU

Pielęgniarka zaawansowanej praktyki, cz. I

PRAWO I ETYKA

Stowarzyszenie Menadżerów Pielęgniarstwa

ŚRODOWISKO PRACY

Zapobieganie zakażeniom, czynniki ryzyka i ich kontrola na oddziałach intensywnej terapii medycznej

PRAKTYKA POŁOŻNICZA

Uwarunkowania organizacyjno-prawne praktyki zawodowej położnej rodzinnej w Polsce, cz. I

PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA I ICNP

W obliczu agresji pacjenta. Poznaj metody i techniki postępowania

Owrzodzenia o różnej etiologii. Standard postępowania

Stetoskop w ręku pielęgniarek  i położnych – przywilej czy udręka?

Pielęgnacja pacjenta w domu z owrzodzeniem podudzia w przebiegu niewydolności żylnej kończyn dolnych

PACJENT W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

Przygotowanie pacjenta i jego rodziny do żywienia dojelitowego w warunkach domowych

Nowe technologie w medycynie i ich wpływ na poprawę jakości życia pacjentów ze stomią.