Katalog

Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:dr n. o zdr. Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie


1/2020

  • Aktualności
  • 2020 Rokiem Pielęgniarek i Położnych
  • Komentarz Ministra Zdrowia
  • Konferencja naukowo-szkoleniowa jako element procesu kształcenia pielęgniarek, podnoszenia świadomości społeczeństwa lokalnego oraz promocji zawodu pielęgniarki
  • Epidemiologia nowotworów a postępowanie profilaktyczne i lecznicze w wybranych powikłaniach leczenia onkologicznego
  • Problematyka nawodnienia kobiet ciężarnych, noworodków i niemowląt
  • Alergie pokarmowe u niemowląt – praktyka położnicza
  • Rehabilitacja oddechowa w POChP
  • Rola cynku w metabolizmie insuliny
  • Wielokulturowość od „kuchennych drzwi”