Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL


1/2017

WIADOMOŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

TEMAT NUMERU

Badania naukowe w praktyce pielęgniarskiej

PRAWO I ETYKA

Tajemnica zawodowa ­  dar czy przekleństwo

ŚRODOWISKO PRACY

Specyfika zakażeń w oddziale intensywnej terapii medycznej. Skuteczne formy ich kontroli, cz. II

PRAKTYKA POŁOŻNICZA

Standardy postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego, cz. I

PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA I ICNP

Owrzodzenia termiczne. Nowoczesne sposoby postępowania pielęgniarskiego

Opieka pielęgniarska nad dzieckiem z chorobą Schonleina-Henocha, cz. II

Samoopieka i samopielęgnacja stóp. Działania edukacyjne, cz. I

PACJENT W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ

Wybrane problemy pielęgnacyjne u pacjenta w opiece długoterminowej. Profilaktyka odleżyn, cz. II

PO DYŻURZE

Zawód i pasja. Czy mogą być jednością?

Zdrowo, lekko i atrakcyjnie na szpitalnych korytarzach