Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie

Redaktor naczelny:Dorota Kobierzewska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Kontakt

WYDAWCA

Wydawnictwo Lekarskie PZWL sp. z o.o.

Grupa PWN

ul. G. Daimlera 2

02-460 Warszawa


Dyrektor ds. Rozwoju Produktów: Marta Sypuła

REDAKCJA

Wydawca, Koordynator Działu Czasopism: Dorota Kobierzewska

tel. kom. 500 329 998

dorota.kobierzewska@pzwl.pl

Redaktor: Agnieszka Mączyńska-Dilis

agnieszka.maczynska@pzwl.pl


PRENUMERATA I DYSTRYBUCJA

Anna Świtalska

tel. 22 695 41 53, faks 22 695 41 53

e- mail: prenumeraty@pzwl.pl 


DZIAŁ REKLAMY

Dyrektor Biura Reklamy: Anna Chreptowicz-Lewandowska


Specjalista ds. Kluczowych Klientów: Katarzyna Sienkiewicz-Witak

tel. kom. 500 120 129

e-mail: katarzyna.sienkiewicz@pzwl.pl


Informacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin