Analiza Przypadków. Pielęgniarstwo i Położnictwo

Redaktor naukowy:Dorota Kilańska
ISSN:2391-9515
Częstotliwość wydań:dwumiesięcznik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Stałe działy

Co dokładnie będzie czekało na czytelnika w każdym wydaniu:

1. Każdy nowy numer czasopisma będzie rozpoczynał tzw. temat numeru obejmujący ważny społecznie wątek lub problem medyczny
Głównym ogniwem czasopisma będą plany opieki pielęgnacyjnej z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, zalecanej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN).

2. Na łamach pisma publikowane będą teksty oparte na analizie przypadków medycznych w pielęgniarstwie i położnictwie(case study), wzbogacone o propozycje konkretnych rozwiązań, procedury i opinie uznanych ekspertów.

3. Zakres obowiązków pielęgniarek i położnych jest ściśle określony przepisali prawnymi, dlatego też powstał specjalny dla Państwa dział z poradami prawnymi, które odnosimy do konkretnych sytuacji i procedur postępowania.

4. Nie zabraknie także wiadomości z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentacji medycznej, a także porad psychologicznych i wielu innych ciekawych i przydatnych w pracy informacji.

5. W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie w pracy pielęgniarek i położnych postanowiliśmy przygotować dział "Warto wiedzieć", gdzie będą publikowane teksty poruszające wątki bezpośrednio związane ze zdrowiem, bezpieczeństwem i higieną pracy.

Stałe działy:

Newsroom

Temat numeru

Co robić, gdy...?

Bezpieczne środowisko pracy

Studium przypadku według Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)

Praktyka pielęgniarska i położnicza

Pacjent i Ty

Ciekawe Spotkanie

Warto wiedzieć


Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności