Analiza Przypadków w Pediatrii

Redaktor naczelny:prof. CMKP Teresa Jackowska
ISSN:2391-9507
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Analiza Przypadków w Pediatrii - O czasopiśmie

Wiemy, jak duża odpowiedzialność spoczywa na Państwa barkach - musicie  radzić sobie z przejętymi i zestresowanymi rodzicami, którzy nie zapamiętują wszystkich wskazówek, po czym dzwonią lub wracają do Państwa z każdą najmniejszą wątpliwością, zabierając kolejny czas.
Temat utrudniają wciąż zmieniające się standardy i rekomendacje, które wymuszają ciągłe poszukiwanie aktualnych informacji. Dodatkowo brakuje na rynku przykładów postępowania w konkretnych przypadkach oraz dostępu do różnych opinii i rekomendacji.

MAMY NA TO SPOSÓB!

Aby mieli Państwo dostęp do najnowszych wytycznych, mogli opierać się na sprawdzonych diagnozach i zalecanych rozwiązaniach oraz zyskali  pewność, że udzielone wskazówki będą prawidłowo stosowane przez rodziców, wspólnie z gronem ekspertów, wybitnych pediatrów oraz specjalistów z innych dziedzin, członków Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i towarzystw specjalistycznych dedykowanych dzieciom, przygotowaliśmy pierwsze na rynku czasopismo złożone z prawdziwych przypadków z polskich gabinetów i szpitali - ANALIZA PRZYPADKÓW W PEDIATRII.

Bogato ilustrowane opisy realnych przypadków z polskich gabinetów i szpitali oraz algorytmy, standardy, wytyczne ekspertów oto zawartość kwartalnika ´Analiza Przypadków w Pediatrii´. Redaktorem naukowym czasopisma jest prof. Teresa Jackowska, krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii. Opisy prezentowane są w układzie: przypadek diagnoza  dokładna analiza leczenia  wynik terapii, wraz ze wskazaniem błędów oraz opiniami ekspertów. Obszerna oferta kwartalnika obejmuje wszystkie obszary praktyki lekarza pediatry. Głównym "ogniwem" każdego numeru są plany opieki pielęgnacyjnej z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) zalecanej przez Międzynarodową Radę Pielęgniarstwa (ICN). Nie brakuje też aktualnych informacji z dziedziny prawa, bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentacji medycznej, a także porad psychologicznych i innych ważnych zagadnień. Nad merytoryczną zawartością pisma czuwają eksperci z różnych dziedzin medycyny. 

Rada naukowa »

Rada redakcyjna »


Częstotliwość ukazywania się:

kwartalnik

Wydawca:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

ISSN:

2391-9507


Informacje prasowe | Polityka prywatności | Regulamin