Położna. Nauka i Praktyka

Redaktor naczelny:prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska
ISSN:1898-6862
Częstotliwość wydań:kwartalnik
Wydawca:PZWL Wydawnictwo Lekarskie
Punktacja:Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV Punktacja i indeksacja - punktacja MNiSW: 3 pkt, Index Copernicus - 54,56 ICV - Polska Bibliografia Naukowa (GBL)

Spis treści

Położna. Nauka i Praktyka 3/2016

Położna. Nauka i Praktyka 1/2017

Położna. Nauka i Praktyka 2/2017

Położna. Nauka i Praktyka 3/2017

Położna. Nauka i Praktyka ­4/2017

Położna. Nauka i Praktyka ­1/2018

Położna. Nauka i Praktyka 2/2018

Położna. Nauka i Praktyka 3/2018

Położna. Nauka i Praktyka 4/2018

Położna. Nauka i Praktyka 1/2019

Położna. Nauka i Praktyka 2/2019
Położna. Nauka i Praktyka 3/2019

Regulamin | Informacje prasowe | Polityka prywatności